Přes Kunratické Švýcarsko

Pěší výlet kolem Karlova odpočinku k jeskyni Waltro.

Průběh trasy:
Cvikov, náměstí * Motel Dutý Kámen * Drnovec * skalní kaple * Vyhlídka * Karlův odpočinek * Blíženci * Jehla * Waltro (a zpět)

Popis trasy:
Na výlet se vydáme ze cvikovského náměstí po zelené turistické značce do Drnovce - dříve osady panství Milštejn uváděné již roku 1362. Na konci Drnovce odbočíme ze zelené značky vlevo a půjdeme po žluté místní značce okolo skalní kaple až na rozcestí s odbočkou k jeskyni Waltro. Cestou projdeme okolo skalních útvarů Vyhlídka, Karlův odpočinek, Blíženci a Jehla. Zpět do Cvikova se vrátíme stejnou cestou.

Cvikov
Město vzniklé ze starší osady v polovině 14. století. Roku 1372 zřejmě získalo první městská práva a roku 1500 první cechy. V roce 1778 potyčka s Prusy. V devatenáctém století město pustošeno požáry. Původně gotický kostel sv. Alžběty, nově postaven kolem 1556 Benediktem Fervim. Raně barokní morový sloup (sousoší P. Marie) se sochami svatých. Barokní sochy sv. J. Nepomuckého, sv. Petra a sv. Prokopa. Smírčí kříž stojí nad potokem v dolní části města. Dochováno několik domů z 1. poloviny 19. století. Stará radnice z 16. století, v 17. století přestavěná, dnes restaurace. Dětská léčebna z roku 1910.

Skalní kaple
Stará kaple ve tvaru antického chrámku vytesaná v pískovci, v tympanonu letopočet 1934, hluboký úvoz staré cesty.

Karlův odpočinek
Převislá skála s vytesanou lavicí, kterou upravili členové kunratické sekce Horského spolku z vděčnosti svému předsedovi Karlu Beckertovi.

Blíženci
Skalní útvar velmi podobných skal na drobné ostrožně nad Kunraticemi.

Waltro
Nevelký skalní úkryt cestou na Zelený vrch, kde přebývali čeští, němečtí a sovětští uprchlíci ze Cvikova za 2. světové války - členové odbojové skupiny Waltera Hofmanna.

Karlův odpočinek - pamětní deska
Karl Beckert byl předseda Horského spolku pro nejsevernější Čechy a měl velkou zásluhu na rozvoji turistiky v Kunratickém Švýcarsku.

Skalní kaple s lavicí
Vytesána do sousední skály při rekonstrukci kaple v roce 1934.

© Geodézie On Line 2009