Sloupský vyhlídkový okruh

Pěší výlet po vyhlídkách v okolí sloupských skal.

Průběh trasy:
Sloup v Čechách, hrad * Lesní divadlo * Vyhlídka Na Stráži * Vyhlídka Emanuela Maxe * Hraběnčina vyhlídka * Maxmiliánova vyhlídka * hřbitov * sv. Jan Nepomucký * Sloup v Čechách, hrad

Popis trasy:
Okruh je označen od místního koupaliště i od Sloupského hradu. Ulicí Pod Stráží projdeme lesem po obnovené cestě do Lesního divadla, po zeleně značené lesní cestě vystoupáme na nejkrásnější sloupskou vyhlídku u bývalé chaty Na stráži. Brzy se dostaneme k rozcestí U křížku s dřevěným křížem. Stoupáním se dostaneme na Dolní Hraběcí cestu. Míjíme vyhlídku Emanuela Maxu, Hraběnčinu vyhlídku, Hradní vyhlídku a Maxmiliánovu vyhlídku s překrásnými panoramatickými výhledy na Sloup, Nový Bor a Lužické hory.

Na konci Dolní Hraběcí cesty odbočíme do Sloupského skalního města se třemi dalšími vyhlídkami. Vrátíme se zpět a Konvalinkovým dolem projdeme z lesa ven a kolem hřbitova se dostaneme zpátky do obce.

Barva okruhu: zelená

Zajímavosti na trase:

Sloup - lesní divadlo
První zastávkou je lesní divadlo z roku 1923. Poslední koncert počátkem 60. let 20. století, i když divadlo užíváno i později. Poničeno nejen časem, ale i vandaly a zloději kamene. Částečné rekonstrukce a opětovného otevření se divadlo dočkalo v roce 2004.

Vyhlídka Na Stráži
Jménem Na Stráži se označuje vysoký skalnatý ostroh (354 m), strmě spadající do údolí Dobranovského potoka. Původně se nazýval Široký kámen a jeho dnešní jméno bylo odvozeno od strážního stanoviště, které si zde v roce 1634 zřídili Švédové. Ostroh souvisí s rozsáhlejší pískovcovou plošinou, vybíhající od Slavíčku směrem k západu, a byl odedávna pěkným vyhlídkovým místem. Jeho atraktivita ještě vzrostla v roce 1933, kdy zde byla postavena dřevěná výletní restaurace. Upravené lesní cesty od ní tehdy vedly k řadě zajímavých skalních útvarů v okolí. Ještě v 80. letech 20. století chata sloužila jako rekreační středisko, ale v letech 1998 a 1999 dvakrát vyhořela a posléze byla zbourána.

Vyhlídka Emanuela Maxe
Vyhlídka E. Maxe vznikla po roce 2000 na pasece s pěkným výhledem na vršky Českého středohoří a Lužických hor.

Hraběnčina vyhlídka
Hraběnčina vyhlídka poskytuje výhled na střed obce se zámkem a kostelem sv. Kateřiny, v pozadí Nový Bor a vrchol Klíč (759 m).

Sloup v Čechách
Obec rekreačního charakteru s velkým množstvím přírodních zajímavostí v jejím okolí. Dominantu Sloupu tvoří mohutný skalní suk - pískovcová skála přes 30 m vysoká a 100 m dlouhá - skalní hrad s poustevnou. V obci kostel sv. Kateřiny, sousoší Kalvarie, raně barokní mariánský sloup, barokní zámek (dnes domov důchodců).

Sloup - skalní hrad a poustevna
Hradní skála má velmi starou historii na základě archeologických nálezů, zejména z doby keltské. V roce 1327 se připomíná hrad jako majetek Berků z Dubé, na počátku 15. století v rukách Jana Wolfa z Varnsdorfu a pak Mikeše Pancíře ze Smojna. Ten se pustil do válek z Lužicí, pročež byl hrad r. 1445 dobyt. Pak byl obnoven, ale jen do 16. století, kdy byl pod hradem postaven tzv. Berkovský dům, dnes již zaniklý. Hrad byl poničen v třicetileté válce švédským vojskem. Středověké prostory byly poničeny při budování rozsáhlé barokní poustevny. Po jejím zrušení se hrad stal výletním místem. Dnes přístupný.

© Geodézie On Line 2009

Sloup v Čechách