Okolo Zeleného vrchu

Výlet na kolech přes sklářskou Lindavu.

Průběh trasy:
Cvikov * Trávník * Mařenice * Kunratice u Cvikova * Lindava * Cvikov

Popis trasy:
Výlet zahájíme ve Cvikově na náměstí a pojedeme po trase 3053 přes Trávník do Mařenic. V Mařenicích dvakrát odbočíme vpravo a po trase 3055 dojedeme na severní okraj Lindavy. Cestou nás místy bude doprovázet říčka Svitavka. V Lindavě odbočíme vpravo a po trase 3007 se vrátíme zpět do Cvikova.

Cvikov
Město vzniklo ze starší osady v polovině 14. století. Od poloviny 18. století rozvoj textilního a strojírenského průmyslu (Severka, Grafo-stroj, Inva). Dnes přibližně 4,5 tisíc obyvatel.

Trávník
Osada uváděná roku 1391 na panství Milštejn, snad vznikla kolem sklářské hutě. Od 19. století rozvoj a výroba mlýnských kamenů vytěžených na Milštejně. Ves má rekreační charakter. Zámeček postaven kol roku 1914, dnes penzion. Nad osadou zbytky ohradní kamenné zdi proti zvěři. Kaple pozdně barokní, další kříže připomínají vraždy. Sloup se sochou P. Marie z roku 1761.

Mařenice
O obci Marzenicze je první písemná zmínka z roku 1372. Na mírném návrší stojí kostel sv. Maří Magdalény. U mostu přes Svitavku jsou umístěna sousoší Ukřižovaný a sv. Václav. Na zalesněném návrší Kalvárie (440 m n. m.), jižně od obce, stojí polorozbořená kaple z roku 1681. Místní lidoví umělci vytesali v okolí několik kamenných reliéfů. Na severozápadním úbočí Jezevčího vrchu roste největší exemplář buku lesního v severních Čechách. Dosahuje výšky 30 m a obvodu kmene 540 cm.

Dolní rybník
Vodní dílo vybudované na Svitávce roku 1985 jako náhrada za vypuštěný Hamerský rybník.

Horní rybník
Nový rybník napájený Svitávkou v létě využívaný ke koupání.

Lindava
Osada ze 14. století. Roku 1756 založena za Kinských výroba zrcadel a následoval bouřlivý rozvoj textilního průmyslu - bělírny příze a plát-na, barvírny, kartounky, přádelny a tkalcovna. Roku 1994 otevřena sklárna Ajeto.

Kunratice u Cvikova
Obec a tvrz na Zámeckém vrchu ze 14. století, zanikla v husitských válkách, dnes jen příkop. V roce 1658 za účast v selském povstání uvězněni čtyři místní občané. Roku 1778 návštěva Josefa II., postaven pomník, dnes ve středu obce. V 1949 natáčen na nádraží film Rodinné trampoty oficiála Třísky, dráha zrušena roku 1974. Kostel Povýšení sv. Kříže, původně gotic-ký, roku 1833 postaven empírově Jiřím Prokeschem ze Záhořan. Socha sv. J. Nepomuckého na mostě z konce 18. století.

© Geodézie On Line 2009