Sloupský cyklookruh

Výlet na kolech kolem Sloupu v Čechách.

Průběh trasy:
Sloup v Čechách * Maxov * Radvanec * Janov * Sloup v Čechách

Popis trasy:
Na výlet se vydáme po místním okruhu kolem Sloupu v Čechách.

Sloup v Čechách
Ves doložena roku 1352 jako farní. Kostel sv. Kateřiny v barokní podobě z počátku18. století. Bouřlivý rozvoj nastal za Jana Josefa Max. Kinského po roce 1750. Dnes má obec rekreační charakter, první hotel vznikl roku 1870, rozvinutá soukromá i podniková rekreace. Sloup je rodištěm českého buditele Břetislava Mikovce a významných sochařů Josefa a Emanuela Maxe (jejichž díla najdeme nejen v širokém okolí, ale také např. v Praze na Karlově mostě). U fary sousoší Kalvarie z roku 1740 se sign. Anton Braun. Mariánský sloup před kostelem raně barokní z roku 1694. V obci další barokní sochy, dochované poloroubené domy apod. V barokním zámku s parkem (dnes domov důchodců) sochy M. Brauna.

Maxov
Osada Radvance nazvaná podle Jana Josefa Max. Kinského. V 19. století sklářská výroba. Kaple nově upravena. V roce 2000 zahájena výstavba kolonie rodinných domků.

Radvanecký rybník - Sloupské koupaliště
Rybník o rozloze 8,67 ha, původně pohon mlýna a pily. Nad rybníkem směrem k Maxovu v 17. stol. sloupský morový hřbitov. Roku 1905 vzniklo koupaliště a rybník byl pak přejmenován na Vlaštovčí jezero (podle hnízdišť břehulí). Dnes největší rekreační středisko regionu vlastní obec Sloup.

Janov
Sklářská osada založená roku 1751 hrabětem Kinským rozparcelováním sloupského dvora, od roku 1862 varhanářská dílna. Dochováno několik původních chalup.

Janovský rybník
Historický rybník o rozloze 3,95 ha, dnes rybolovný. Ve skále vytesaná propusť s mostním obloukem, ve skalách pod rybníkem lom s letopočtem 1777.

Sloup - skalní hrad a poustevna
Hradní skála má velmi starou historii na základě archeologických nálezů, zejména z doby keltské. V roce 1327 se připomíná hrad jako majetek Berků z Dubé, na počátku 15. století v rukách Jana Wolfa z Varnsdorfu a pak Mikeše Pancíře ze Smojna. Ten se pustil do válek s Lužicí, pročež byl hrad r. 1445 dobyt. Pak byl obnoven, ale jen do 16. století, kdy byl pod hradem postaven tzv. Berkovský dům, dnes již zaniklý. Hrad byl poničen za 30ti leté války švédským vojskem. Od roku 1790 byla na skále budována rozsáhlá barokní poustevna. Po jejím zrušení se hrad stal výletním místem. Místo Berkovského zámku (sloužil pak jako byty úředníků) byl v letech 1730-1735 hrabětem Jos. Max. Kinským u kostela postaven nový zámek s parkem.

© Geodézie On Line 2009

Sloup v Čechách