Polevsko-Brodského slunečná

Výlet na kolech do oblíbených míst Vlastimila Brodského.

Průbeh trasy:
Polevsko * Arnultovice * Okrouhlá * Skalice u České Lípy * Manušice * Slunečná * Kamenický Šenov * Prácheň * Polevsko

Popis trasy:
Výchozím i cílovým místem výletu je Polevsko, obec založená v 1. polovině 15. století skláři, kteří měli huť pod Klíčem. Na cestu se vydáme po cyklotrase č.3054, projedeme Okrouhlou a Skalicí. V Manušicích odbočíme vpravo a pojedeme po cyklostezce Varhany. Na křižovatce tras (Varhany x cyklotrasa č. 211) se vydáme vpravo po č. 211 na Slunečnou, která byla oblíbeným místem herce Vlastimila Brodského. V obci odbočíme vlevo do Kamenického Šenova a okolo Panské skály zpět na Polevsko (stále po trase č. 211).

Polevsko
Ve středu obce ucelený soubor patrových roubených domů od poloviny 18. století. Barokní kostel N. Trojice na místě kaple z r. 1725 od P. P. Columbaniho. Nad obcí pomníček herce Tomáše Holého.

Okrouhlá - vitráže
Na dolní části obce po levé straně vzorkovna malírny okenních skel u čp. 84, zvaná Třídomí jako nepravá pseudogotická kaple z roku 1893. Pod okenními baldachýny šest soch představujících umění, obchod, řemeslo, Floru a Ceres.

Skalice u České Lípy
Obec se slovanskými nálezy z 8. až 9. století, ale připomínaná až roku 1226. Od počátku 17. století rozvoj sklářství. Barokní kostel sv. Anny postaven v letech 1712 až 1720. Rozsáhlý podzemní labyrint (jeskyně) vzniklý těžbou písku a pískovcových kvádrů při stavbě železnice do r. 1869. Dnes uzavřeno, hnízdiště netopýrů. V letech 1998 a 2000 zde natáčeny oba díly pohádky Z pekla štěstí.

Slunečná
Malá obec vzniklá kolem roku 1600 na panství Horní Libchava. Významná rekreační obec, jezdil sem např. herec Vlastimil Brodský, který je tu i pohřben. Kostel Panny Marie postaven v letech 1846 až 1850.

Farská louka
Přírodní památka na louce pod kostelem ve Slunečné, naleziště šafránu bělokvětého. Kdysi značný výskyt se dnes výrazně snížil.

Kamenický Šenov
Město s bohatou sklářskou historií s nejstarší sklářskou školou v Evropě. Zdejší muzeum nabízí stálou expozici vývoje rytého a broušeného skla od 17. století do současnosti.

Prácheň, Panská skála
Osada údajně založená kolem roku 1630. Navštěvovaným turistickým cílem je Panská skála (Varhany) - Národní přírodní památka, čedičový vrch vulkanického původu (597 m) vystupující z náhorní planiny (CHKO České středohoří) typický sloupcovou odlučností čediče. Pěti až šestiboké sloupce průměru 20-40 cm dosahují výšky až 12 metrů. V roce 1952 se zde natáčela pohádka Pyšná princezna.

© Geodézie On Line 2009