Lužickou Středozemí

Výlet na kolech Lužickými hvozdy.

Průběh trasy:
Nová Huť * Hraniční rybník * Dlouhá míle * žst. Chřibská * Horní Chřibská * Malá Tisová * Kytlice * Hraniční rybník * Nová Huť

Popis trasy:
Z Nové Hutě se vydáme po cyklotrase č. 21 západním směrem k Hraničnímu rybníku, na křižovatce odbočíme vpravo po trase č. 3013. Na rozcestí pod kopcem Jedlová, odbočíme z cesty vedoucí na Tolštejn a pojedeme vlevo po cestě „Dlouhá míle“. Ta nás dovede do žst. Chřibská, odkud pokračujeme po trase č. 211 směrem do obce Chřibská. Na jejím okraji odbočíme vlevo do Dolního Falknova, který je součástí obce Kytlice a byla zde již roku 1443 připomínána sklárna. Odtud po trase č. 21 dojedeme zpět do Nové Hutě.

Hraniční rybník
Lesní rybník, který leží mezi Velkým Bukem (736 m n. m.) a Srní horou (657 m n. m..). Vytéká z něj říčka Kamenice, v minulosti sloužila voda z rybníka k pohonu hamru na drcení železné rudy a k plavení dříví na pilu v Dolním Falknově. Dnes zásobárna pitné vody.

Bučina
Kopec o výšce 593 m n. m. na východní straně Hraničního rybníka. Na jeho jihozápadním svahu je Lesní kámen (Waldstein), tvořený pískovcovými skalními bloky.

Nová Huť
Původně stará sklárna již ve 13. století, dodnes nelokalizovaná. V letech 1750 až 1881 v provozu nová sklárna. Kolem roku 1805 zde stálo dřevěné stavení pro stavbu císařské silnice a od roku 1869 zastávka železnice. Roku 1896 po požáru postaveny zděné budovy včetně hájenky a hostince. V letech 1945 až 49 odděleni finanční stráže, dnes v majetku lesní společnosti.

Kytlice
Ves založená roku 1758 Janem Josefem Kittlem kolem sklárny. Kostel sv. Antonína Padunského v letech 1777 - 82 vystavěl architekt J. V. Kosch, část vybavení je z Itálie. Mezi roky 1900 a 1930 byla v provozu sklářská huť Rudolfka. Kytlice jsou místem rekreačního pobytu mnoha významných osobností naší kultury, m.j. i Miroslava Horníčka, který si toto místo zamiloval a je zde také pohřben. V horní části chráněné naleziště šafránu bělokvětého.

© Geodézie On Line 2009