Okolo Šenovského vrchu

Výlet na kolech kolem Panské skály.

Průběh trasy:
Kamenický Šenov * Vesnička * Prysk * Polevsko * Prácheň * Kamenický Šenov

Popis trasy:
Výlet zahájíme v Kamenickém Šenově na náměstí sjezdeme do Vesničky po cyklotrase č. 3056. Proti proudu potoka pozvolně stoupáme obcí Prysk. Kousek za obcí, v místě kde opouštíme Pryský potok, následuje strmé stoupání. Na rozcestí nad Polevskem se vydáme vpravo po č. 211 směrem na Prácheň, kde můžeme navštívít Panskou skálu. Zpět do Kamenického Šenova pokračujeme po 211.

Kamenický Šenov
Město s bohatou sklářskou historií v oblasti výroby a zdobení skla, užitkového skla a svítidel. Roku 1856 zde byla Janem Dvořáčkem založena nejstarší sklářská škola v Evropě. Muzeum nabízí stálou expozici vývoje rytého a broušeného skla od 17. století do současnosti. V obci městská památková zóna se zástavbou domů z 18. století, kostel sv. Jana Křtitele s kopií Poslední večeře Páně, hřbitov s empírovou branou a rokokovými náhrobky.

Prysk
Obec známá od roku 1382, socha sv. J. Nepomuckého z 19. století. V roce 1937 v době krize postavili nezaměstnaní skláři koupaliště.

Dolní Prysk
Od první poloviny 18. století rozmach sklářství s vývozem do celé Evropy a Orientu. Roku 1907 založena sklárna Karla, dnes výroba pro bižuterii. Vedle sklářství pasířská výroba a výroba dřevěné vlny.

Střední vrch (Hranáč)
Výrazný čedičový vrch o výšce 593 metrů přístupný ze západní strany úzkou a strmou stezkou. Z vrcholu za pěkného počasí výhledy na vrcholky Českého středohoří, Českosaského Švýcarska a Lužických hor.

Prácheň, Panská skála
Prácheň se nachází u Kamenického Šenova, osada údajně založená kolem roku 1630. Navštěvovaným turistickým cílem je Panská skála (Varhany) - národní přírodní památka, čedičový vrch vulkanického původu (597 m) vystupující z náhorní planiny (CHKO České středohoří) typický sloupcovou odlučností čediče. Až 12 m vysoké pěti až šestiboké svislé sloupce o průměru 20-40 cm. V roce 1952 se zde natáčela pohádka Pyšná princezna.

© Geodézie On Line 2009

Kamenický Šenov