Lemberský okruh

Pěší výlet na zámek Lemberk a zpět do Jablonného v Podještědí.

Průběh trasy:
Jablonné v Podještědí * Zdislavina kaple * Lemberk * Dvorní rybník * Zdislavina studánka * Markvartický rybník * Jablonné v Podještědí

Popis trasy:
Cílem naší cesty je zámek Lemberk, na který nás dovede zelená turistická značka z náměstí v Jablonném v Podještědí, jednoho z nejstarších měst v severních Čechách s nejvýznamnější památkou - Bazilikou minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Město je městskou památkovou zónou a jeho centrem je náměstí s nádherným barokním morovým sloupem. Po zelené značce dojdeme až na Lemberk. Od zámku sejdeme pěšinkou po zelené značce k Dvornímu rybníku, kde se dáme doleva podél Panenského potoka k Zdislavině studánce a Markvartickému rybníku, kde se napojíme zpět na zelenou značku. Po ní se vrátíme zpět na náměstí v Jablonném v Podještědí.

Jablonné v Podještědí - Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Původní klášterní svatyně byla po zničení husity nahrazena dřevěným kostelíkem a v letech 1699 - 1722 barokním poutním chrámem sv. Vavřince. Autorem projektu byl vídeňský architekt J. L. Hildebrandt. Při stavbě monumentálního kostela byly překročeny tehdejší městské hradby a náspem musel být terén svažující se k Panenskému potoku rozšířen. V podzemí vznikly krypty a tři podlaží katakomb, sahajících až 39 m pod úroveň kostela. V nich jsou mj. hrobky Berků a Pachtů a za druhé světové války tu uchovávali část říšského archivu. Nejcennější součástí interiéru je pozdně gotická socha Madony z doby kolem roku 1510 na oltáři v levé kapli. V kryptě na stěnách kolem Zdislaviny rakve je umístěn cyklus 24 mědirytin ze 17. století, zobrazující Zdislaviny zázraky.

Lemberk
Dnešní renesanční zámek Lemberk dal na místě hradu postavit patrně Jindřich Berka z Dubé mezi lety 1581 a 1599. Teprve za Jana Rudolfa Bredy a jeho nástupce Kryštofa došlo po roce 1660 k výrazné barokní úpravě, která stavbě dala její současný vzhled. Výjimku tvoří vzácně dochovaný pozdně renesanční strop s malovanými náměty Ezopových bajek. První trasa seznamuje návštěvníky s renesančními a barokními interiéry, druhá trasa je zaměřena na sv. Zdislavu z Lemberka. V zámku je též stálá výstava moderního uměleckého sklářství.

Zdislavina studánka
Pramen s empírovým glorietem s osmi toskánskými sloupy nese jméno po paní Zdislavě, která zázračně uzdravovala chudé a nemocné lidi. Voda ze studánky je dodnes považována za léčivou.

© Geodézie On Line 2009

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí, 471 25