Rekreační okruh

Výlet na kolech na pohodu.

Průběh trasy:
Hamr na Jezeře * Osečná * Náhlov * Stohánek * Hamr na Jezeře

Popis trasy:
Z Hamru na Jezeře pojedeme po trase 3007 kolem Hamerského rybníka, Děvínského rybníka a Lázní Kunratic do Osečné. Na začátku obce u hřiště odbočíme doprava a po cyklotrase 25 dojedeme do Vlachové. Odbočíme vpravo a po trase 3050 projedeme Náhlovem - osadou Ralska (osada z 16. století, místní kaple pochází z r. 1804) - dále až k pomníku A. Sochora. Odbočíme vpravo po 3046 a oblastí přírodních památek projedeme až do Hamru na Jezeře.

Hamr na Jezeře
Obec s hamrem pro zpracování rud z 16. sto-letí. Od konce 19. století rozvoj vyhledávané rekreační oblasti s výstavbou hotelů, restaurací a úpravou pláže. Začátkem šedesátých let minulého století zahájen geologický průzkum a posléze i těžba uranové rudy. Útlumem těžby dochází k postupnému obnovení rekreačního charakteru obce.

Osečná
První zmínka pochází z r. 1352. Obec ležela na obchodní Žitavské cestě vedoucí z Prahy do Horní Lužice. V r. 1576 jí udělil císař Rudolf II. privilegium městečka. Na náměstí pozdně gotický a renesanční kostel sv. Víta z let 1565 - 66 trojlodní s hranolovou věží s vnitřním zařízením pseudogotickým z r. 1904. Některé pověsti říkají, že do kostela vede podzemní chodba z nedalekého hradu Děvín. Fara u kostela je klasicistní, radnice z r. 1831, barokní mariánský sloup uprostřed náměstí je z r. 1730 - na vrcholové hlavici je Pieta a okolo ní plastiky svatých. Severně od Osečné vyvěrá na dně hluboké tůně, která navazuje na Jenišovický rybník, netypický pramen Ploučnice. Zajímavé jsou roubené chalupy, v jedné z nich je v dolní části obce stylová restaurace Dřevěnka.

Stohánek
Vrch 397 m n. m. se zbytky skalního hrádku. Hrad byl založen v 1. polovině 15. století na osamoceném pískovcovém bloku. Dnes volně přístupný, zachovány vytesané místnosti ve skalním bloku (pozůstatek pozdější poustevny). Ze skály je nádherný výhled. Od roku 1995 přírodní památka o rozloze 0,5 ha; k ochraně při-rozeného porostu skalního suku (borovice a dub).

© Geodézie On Line 2009

Hamr na Jezeře