Okolo Ještědky

Výlet na kolech přes Hamr na Jezeře.

Průběh trasy:
Stráž pod Ralskem * Dubnice * Janovice * Žibřidice * Hamr na Jezeře * Stráž pod Ralskem

Popis trasy:
Ze Stráže pod Ralskem se vydáme po trase 241 přes Dubnici do Janovic v Podještědí, kde odbočíme vpravo a pojedeme po trase 3046 do Žibřidic. U základní školy odbočíme vpravo a pojedeme kolem Stříbrníku do Hamru na Jezeře. U Hamerského rybníka odbočíme na trasu 3007, která nás zavede kolem jezera Horka zpět do Stráže.

Stráž pod Ralskem
Vznikla v podhradí hradu Wartenberk v druhé polovině 13. století. Její existence byla potvrzena listinou českého krále Václava II. 8. srpna 1283. Hrad Wartenberk byl postaven pro ochranu obchodní žitavské záhožďské cesty. Roku 1563 byl přestavěn na renesanční zámek. V září 1987 celý zámek vyhořel. V současné době se restauruje. Heraldickým symbolem města uděleným císařem Rudolfem II, je slunečnice. Významného rozvoje dosáhla Stráž pod Ralskem v souvislosti s rozvojem uranového průmyslu, který je nyní v likvidaci. V tomto období zde vznikly významné ubytovací, stravovací a sportovní kapacity.


Dubnice
První zmínka z roku 1352. V obci farní kostel Narození Panny Marie.


Janovice v Podještědí
Lidová architektura, roubené a hrázděné chalupy. Několik menších místností a kaple vytesané do skály mnichy z Jablonného v Podještědí - tzv. Janovické poustevny


Žibřidice
První písemná zmínka o Žibřidicích pochází ze 14. století. Kostel sv. Šimona a Judy získal současnou podobu po přestavbě v roce 1738.


Stříbrník
Vrch o výšce 507 m n. m. Na vrcholu skalní vyhlídka s kruhovým výhledem na Podralsko a Podještědí. Na vrcholové části byla vyhlášena v roce 1968 přírodní památka Stříbrník o rozloze 0,77 ha. Můžeme zde spatřit bizarní tvary čedičových skal s výraznou sloupcovitou odlučností a neobvyklou morfologií, která vznikla tektonickým porušením. Podmínky umožňují výskyt vzácných druhů teplomilných rostlin.


Útěchovický Špičák
Významný vrchol Podještědské pahorkatiny. Vrcholová partie je tvořena vyvřelým čedičem. Na příkrém východním a jižním svahu jsou ve dvou patrech pískovcové skály.


Hamr na Jezeře
Obec s hamrem pro zpracování rud z 16. století. Od konce 19. století rozvoj vyhledávané rekreační oblasti s výstavbou hotelů, restaurací a úpravou pláže. Začátkem šedesátých let minulého století zahájen geologický průzkum a posléze i těžba uranové rudy. Útlumem těžby dochází k postupnému obnovení rekreačního charakteru obce.


Horecký rybník
Přírodní dominantou Stráže pod Ralskem je Horecký rybník, který má plochu 42 ha a je známý nabídkou závěsného vodního lyžování.

© Geodézie On Line 2009

Stráž pod Ralskem