Hamerský modrý okruh

Pěší výlet v okolí Hamru na Jezeře.

Průběh trasy: Hamr na Jezeře * PP Rašeliniště Černého rybníka * PP Stohánek * Sochorův pomník * PP Divadlo * PP Široký kámen * PP Děvín - Ostrý * Hamr na Jezeře

Popis trasy:
Okružní výlet z Hamru na Jezeře po místní modré turistické značce nás zavede do kraje úchvatných přírodních památek.

Hamr na Jezeře
Obec s hamrem pro zpracování rud z 16. století. Od konce 19. století rozvoj vyhledávané rekreační oblasti s výstavbou hotelů, restaurací a úpravou pláže. Začátkem šedesátých let minulého století zahájen geologický průzkum a posléze i těžba uranové rudy. Útlumem těžby dochází k postupnému obnovení rekreačního charakteru obce.

Široký kámen
Další přírodní památkou je unikátní pískovcový skalní útvar s rozlehlým plochým vrcholem a strmými bočními stěnami (stolová hora) nazývaný Široký kámen. Skálu porůstá reliktní bor, jalovec a jeřáb, hnízdí zde sokol stěhovavý a výr velký. Ochrana 29,81 ha od roku 1996.

Rašeliniště Černého rybníka
Přírodní památka o rozloze 4,25 ha s výskytem vzácných a ohrožených rostlin a živočichů (vyhlášena r. 1996).

Stohánek
Vrch 397 m n. m. se zbytky skalního hrádku. Hrad byl založen v 1. polovině 15. století na osamoceném pískovcovém bloku. Dnes volně přístupný, zachovány vytesané místnosti ve skalním bloku (pozůstatek pozdější poustevny). Ze skály je nádherný výhled. Od roku 1995 přírodní památka o rozloze 0,5 ha; k ochraně přirozeného porostu skalního suku (borovice a dub).

Divadlo
Přírodní památka (2,45 ha, 1996) - přírodní amfiteátr, skalní útvar s mohutnou obloukovou skalní bránou a prvky železité inkrustace v podobě trubek o průměru půl metru. Na vrcholech skal se zachovaly fragmenty reliktních borů s jmelím bílým.

Děvín - Ostrý
Přírodní památka vyhlášena r. 1996 o rozloze 33,72 ha z důvodu ochrany vrcholové bučiny (Děvín) a reliktního boru (Ostrý). Na zalesněném vrcholu Děvín jsou zachovány poměrně rozsáhlé zříceniny hradu ze 13. století. Volně přístupné zbytky silných zdí hradního paláce, sklepení a studny (kulturní památka).

© Geodézie On Line 2009

Hamr na Jezeře

Hamr na Jezeře