Kostel sv. Jakuba Většího v Kopidlně

V obci Kopidlno se nachází významná barokní památka - Kostel sv. Jakuba. Na místě původního gotického kostela ze 14. století, je vystavěn F. Spannbruckerem - počátkem 18.století - barokní kostel, nejspíše podle G.Santiniho

Kostel se nachází ve svahu v blízkosti náměstí (ulice Hilmarova a Vackova).

Stavba vznikla na místě bývalého gotického kostela z druhé poloviny 14. století, který zničil oheň roku 1667 při velkém požáru města. Nový kostel spolu s farou byl postaven v letech 1704–1705, nejspíše pražským stavitelem Filipem Spannbruckerem (1672–1729). Stavebníkem kostela byl hrabě František Josef Schlik (1656–1740), který stavbu také z větší části financoval, menší část nákladů byla uhrazena ze zádušního jmění kostela. V roce 1775 byla k severní straně presbytáře ještě přistavěna panská oratoř, sakristie vznikla v roce 1829 na protější jižní straně.

Kostel sv. Jakuba Většího je jednolodní stavba oválného půdorysu proloženého křížem, jehož příčná ramena určují prostory postranních kaplí. Vchod vstupního západního průčelí je vyzdoben balkónovým portálem, který je v českém prostředí neobvyklý. Nad prostorem vstupní části je umístěna věž s cibulovitou kupolí. Exteriér kostela člení lizénové rámce a dórské pilastry, konkávně prohnuté, které nesou redukované kladí.

Vstupní prostor v podvěží, z něhož vede schodiště na kruchtu a půdu na severní straně, ústí do hlavního prostoru lodi. Stěny interiéru člení sdružené pilastry, na které dosedají klenební pasy. Ústřední prostor uzavírá složitá kupolová klenba tzv. melounového typu, výseče klenby zdobí nástěnné malby s motivy z legendy o apoštolu Jakubovi Větším. Boční oltáře jsou iluzivně malované, na stěnách v nich jsou zavěšeny olejomalby od vídeňského malíře F. W. Tamma z roku 1703. V presbytáři je umístěn mohutný novorenesanční oltář z 80. let 19. století.

Interiér kostela byl upravován v letech 1850–1852, další větší opravy proběhly v letech 1885–1888 a 1915. V současné době se v kostele konají bohoslužby jak o nedělích a svátcích, tak i ve všední dny. Příležitostně se v kostele pořádají varhanní koncerty, koncerty vážné hudby a dechových souborů.

  

Kopidlno

Vackova, Kopidlno, 507 32

Církevní památky
kostely