Kostel sv. Jiljí

Na místě kostela sv. Jiljí stával původní románský jednolodní kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven okolo roku 1200.

Po barokní přestavbě v letech 1727-39 se zachovala hranolová věž v západním průčelí, která měla zřejmě původně tribunu. Roku 1852 byla zvýšena o patro. V přízemí věže je půlkruhově uzavřený zazděný portál, okénko a zbytky obloučkového vlysu.

Dnešní barokní kostel sv. Jiljí je křížového půdorysu s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristiemi po stranách. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a sv. Anně. Renesanční cínová křtitelnice z roku 1571 stojí na starším kamenném soklu.

Železnice

Železnice, 507 13

Církevní památky
kostely