Židovské památky, Jičín

V Jičíně se dochovalo několik významných židovských památek, mezi které patří synagoga, budova bývalé židovské školy, Židovská ulice, židovský hřbitov a další.

Židovské osídlení je doloženo již od 14. století. Roku 1628 přišel do Jičína na pozvání Albrechta z Valdštejna Jakob Baševi, významný finančník habsburských císařů, který se stal mecenášem židovské obce.

Synagoga
Synagoga se nachází v Židovské ulici asi 100 m  severně od Valdštejnova náměstí. Je to malá pozdně barokní stavba z 2. pol. 18. století. Roku 1840 spolu s židovským ghettem vyhořela. Při následné opravě bylo nově vybudováno samostatné schodiště na ženskou galerii a synagoze se dostalo nové, tentokrát klasicistní výmalby. Synagoga svou funkci plnila do r. 1941, kdy byly Židé připraveni nacisty o svá práva a v lednu 1943 byly jičínští Židé odvezeni do koncentračních táborů. Po válce sloužila  synagoga jako skladiště, mimo jiné i jako sklad léčivých bylin. Objekt chátral do r. 2001, kdy jej soudně získala zpět Židovská obec v Praze a započala rekonstrukce, během níž byla v plné míře obnovena původní klasicistní výmalba. Pozoruhodnou součástí interiéru jsou také dva tordované barokní sloupky u svatostánku, které údajně pocházejí z chrámu sv. Ignáce.

Více informací zde.

Dům Židovská čp.100 - bývalá židovská škola

Více informací zde.

Židovská ulice
Svůj název si zachovala dodnes, kdy je dochováno celkem 8 z původních deseti židovských domů včetně synagogy. Římské číslice v dlažbě chodníku naznačují odlišné číslování židovských domů podle Josefínského katastru.

Palackého ulice
V této ulici se nalézají domy, které vlastnil finančník vévody z Valdštejna Jakob Baševi v letech 1632-34, díky němuž mohl vévoda realizovat své velkolepé stavební plány. 

Rodný dům Karla Krause
Stojí v severozápadním rohu náměstí, je opatřen pamětní deskou Fortna 43.

Židovský hřbitov
Rozkládá se nedaleko Valdštejnské lodžie. Patrně byl založen v polovině 17. století. Patří mezi malebné židovské hřbitovy, které jsou pravidelně udržované a na nichž je patrný vývoj funebrální plastiky od 18.- 20. století.
Klíče od hřbitova lze zapůjčit v Městském informačním centru Jičín a také v Caffé Loggie ve Valdštejnské lodžii.

mail

Jičín

Židovská 100, Jičín, 506 01

GSM:+420 605 584 664
E-mail:recepce@zidovska100jicin.cz
Web:https://www.zidovska100jicin.cz
Církevní památky
ostatní