Kříž a sochy sv. Petra a sv. Pavla na Bradech

Kříž a sochy sv. Petra a sv. Pavla byly postaveny na památku bitvy v roce 1866.

Na památku bitvy roku 1866, kdy Brada byla obsazena rakouským dělostřelectvem proti pruským vojákům postupujícím od Turnova, byl z podnětu hraběte Ervína Schlika vztyčen v roce 1891 na vrcholové ploše Brad dubový kříž a symetricky po jeho stranách sochy sv. Petra a sv. Pavla. Na podstavcích z pískovcových kvádrů o základně 90x90 cm ve tvaru komolých jehlanců jsou v životní velikosti umístěny sochy obou světců, patronů bitevního dne války roku 1866. Sv. Petra představuje stařec s plnovousem ve splývavém plášti se zkříženýma rukama, s jílcem meče vyčnívajícím z pláště. Sv. Pavel ve splývavém plášti má ruce složeny na prsou, v pravé ruce drží knihu a zároveň se opírá o meč.

Brada-Rybníček

Brada-Rybníček, 506 01

Další historické památky
ostatní