Kaple Nejsvětější Trojice

Kaple Nejsvětější Trojice se nachází poblíž obce Ostružno.

Památkově chráněná kaple na trojúhelném půdorysu. Stavbu završuje lucerna rovněž trojúhelného půdorysu s otvory téhož tvaru. Významný doklad pozdního díla J. B. Matheye z 90. let 17. století, součást souboru poutních kaplí na schlikovském panství.

Ostružno

Ostružno, 506 01

Církevní památky
kaple