Kostel sv. Prokopa v Nadslavi

Kostel sv. Prokopa v Nadslavi patří k nejstarším dochovaným sakrálním stavbám celého regionu.

Nadslav

Jihozápadně od vsi Nadslav při turistické cestě do Libáně zbytky pravěkých mohyl z doby lužické kultury, některé mladší, z 9. st. (střední doba hradištní). Nadslav je nejstarší a nejdéle trvale obydlená vesnice Jičínska. V okolí Nadslavi se dochovalo seskupení několika pravěkých mohyl z doby lužické kultury až do střední doby hradištní. Ve 14. století je zde písemně doložen kostel i fara. V těsné blízkosti vsi protéká říčka Mrlina, která pramení u nedaleké Příchvoje a u Nymburka se vlévá do Labe.

Kostel sv. Prokopa

Zdejší gotický kostel sv. Prokopa byl vystavěn před r. 1341, patří k nejstarším dochovaným sakrálním stavbám v regionu. Jedná se o jednoduchou obdélníkovou stavbu s pětibokým presbytářem, který je zaklenut žebrovou klenbou se středním klenákem. Na severní straně je sakristie s valenou gotickou klenbou, z presbytáře do sakristie vedou dveře z přelomu 15.–16. století s původním kováním. Okna presbytáře jsou vysoká s lomeným obloukem a kružbami. Dochovaly se gotické sklomalby ze dvou oken, pocházející z první třetiny 15. století. Zobrazují 12 postav apoštolů a erby zdejších pánů. Roku 1964 byly sklomalby z oken vyjmuty, byly vystaveny v kapli na nedalekém hradě Kost a poté byly přemístěny do jičínského muzea. Vnitřní zařízení kostela je barokní, hlavní oltář z r. 1840.

Zhruba v polovině 19. století byl při opravě kostela zazděn původní gotický vchod proti hlavním vratům a nový zřízen ze západní strany. Po dešti, kdy je omítka vodou nasáklá, je v místě původního vchodu dobře viditelný gotický, bohatě zdobený kamenný portál.

Při opravě byly též vyjmuty z podlahy kostela náhrobky z let 1494 až 1580. Z původních šesti se dochovaly pouze tři. Ty byly ještě v 19. století zasazeny do hřbitovní zdi. Náhrobky urozené Paní Lidmily z Kopidlna a na Střevači z r. 1517 a urozené panny Markéty Domouské z Harasova z r. 1570 se nachází za hlavními vraty, náhrobek urozeného Pana Petra Straníka z Kopidlna a na Střevači z r. 1580 vedle severních vrátek. Zemřel mladý a svobodný, čímž vymřela několikasetletá dynastie Straníků pánů na Střevači a Nadslavi.

Jeden z nedochovaných náhrobků byl z roku 1494, kdy zemřel urozený a statečný Pan Petr z Kopidlna a Střevače. Pan Petr byl mimo jiné vojenské zásluhy také vůdcem vojsk Jiřího z Poděbrad.

Interiér kostela je možno shlédnout po dohodě na Obecním úřadě ve Střevači.

Střevač

Střevač, 507 22

Církevní památky
kostely