Zámecký park Kopidlno

Zámek v Kopidlně obklopuje anglický park o výměře necelých 8 ha. Park prošel v roce 2014 rozsáhlou revitalizací, kdy došlo k vykácení velkého množství vzrostlých stromů, které svými kořeny narušovaly statiku zámku.

Původně převážnou část parku tvořila bažantnice, ale koncem 19. stol.etí byla provedena jeho rekonstrukce podle plánů Františka Thomayera. V parku stávala zimní zahrada, fíkovna a oranžérie, skleníky - technická památka - jsou dosud provozu. Zámecký rybník pamatuje ještě původní trojkřídlý renesanční zámek, který byl založen již počátkem 2. poloviny 16. století.

Každý druhý víkend v říjnu se zde koná akce s názvem KOPIDLNSKÝ KVÍTEK. Během této akce si mohou návštěvníci prohlédnout interiéry zámku, celý park i skleník, o nápaditou výzdobu se vždy starají studenti střední zahradnické školy.