Městská památková zóna Česká Lípa

Městská památková zóna se nalézá v centrální části města Česká Lípa, na pravém břehu řeky Ploučnice.

Památková zóna je protáhlého tvaru, její centrum tvoří původní historické jádro města se dvěma náměstími - náměstí T.G. Masaryka a Škroupovo náměstí. Zahrnuje například radnici s novorenesančním průčelím, sloup Nejsvětější Trojice či empírovou kašnu a secesní domy na náměstí T.G. Masaryka, dále kostel Narození Panny Marie, městský park, evangelický kostel Mistra Jana Husa, židovský hřbitov, augustiniánský klášter (vlastivědné muzeum a galerie) a ambit kláštera.

Česká Lípa

Česká Lípa, 470 01

Další historické památky
historické budovy