Mosty Horního Pojizeří

Horní Pojizeří oplývá stavebními památkami. Zcela jedinečnou skupinu památek a zajímavostí tvoří mosty, které překlenují řeku Jizeru i její přítoky.

Mezi ně patří i Peřimovský most, který najdeme v obci Dolní Sytová poblíž města Jilemnice. Kdysi zde stávala lávka, ta však padla za oběť povodni, a tak ji v roce 1912 nahradil železobetonový silniční most s jedním segmentovým obloukem o světlosti 45 m. Peřimovský klenutý most, opatřený třemi klouby, se řadí k nejstarším mostům tohoto typu v Čechách a od roku 1958 je památkově chráněný. V řece Jizeře se v blízkosti peřimovského mostu tvoří obří hrnce. Tuto přírodní zajímavost vytvořila v průběhu staletí voda svým prudkým tokem. Nic podobného v této dokonalé podobě jinde v Čechách nenajdete.

Asi šest kilometrů pod Peřimovským mostem nalezneme další technickou památku. Tou je dřevěný věšadlový most v Bystré nad Jizerou, jeden z mála zachovaných podkrkonošských krytých mostů. Byl postaven v roce 1922 (letopočet 1888 vytesaný v kvádru kamenného pilíře zřejmě označuje rok, kdy byl postaven jeho předchůdce) a je stále plně funkční, užívaný i osobními automobily. Také tento dřevěný most je kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu památek naší republiky, navíc jediný funkční i existující svého druhu v Evropě!

31.8.2009

Bystrá nad Jizerou