Z Turnova na Kozákov

Vydejte se s námi pokořit nejvyšší horu Českého ráje - Kozákov 744 m n. m.

Délka trasy: 12 km

Popis trasy: Na výlet se vydáme z turnovského náměstí po červené turistické značce Skálovou ulicí a Metelkovými sady až do místní části Záholice. Turnov se nachází na křižovatce dávných obchodních cest. Po roce 1620 získává panství Albrecht z Valdštejna. Nyní se dostáváme do oblasti Klokočských skal. Pokračujeme stále po červené. Asi po 1 kilometru odbočíme na Zdenčinu skálu, odkud se otvírá výhled do údolí Jizery. Vrátíme se zpět na odbočku a pokračujeme po červené romantickou stezkou po hřebeni skal až na rozcestí se žlutou značkou.

Zde se můžeme rozhodnout, zda půjdeme dále po červené Klokočskými průchody, nebo zvolíme žlutou značku, která nás dovede ke zřícenině skalního hradu Rotštějn. Od Rotštejna pokračujeme po modré až na rozcestí Fialník, kde se znovu setkáme s červeně značenou trasou.

Dostaneme se až do Vesce, odkud nás již čeká stoupání na nejvyšší horu Českého ráje. Na svahu Kozákova se nachází krásná přírodní lokalita Měsíční údolí. Protože však neleží přímo u značené trasy, zůstává zrakům turistů většinou skryto. Stále prudce stoupáme až k uměle vytvořené skalní dutině Drábovna, která kdysi bývala strážní hláskou. Nyní máme již před sebou poslední kilometr, který nás dělí od vrcholu Kozákova. Nádherný kruhový výhled z rozhledny a občerstvení v Riegrově chatě jistě bude dostatečnou odměnou za náročný výstup. Pro návrat do Turnova nám může posloužit turistický autobus.

Celá trasa je dlouhá cca 12 km. Vzhledem k náročnému terénu tento výlet pro děti spíše nedoporučujeme.