Toulání Prachovskými skalami

Skalní město, Prachovské skály, je velkým lákadlem. V letních parných dnech zde naleznete příjemné útočištěm před sluncem. K tomu Vám poslouží dva odpočinkové okruhy, které jsou rozděleny dle obtížnosti.

Malý okruh

je vyznačen žlutou turistickou značkou, který je dlouhý 1,5 km, cca 45 min. lehké chůze. Od Turistické chaty společně s dalšími značkami mírně stoupáme lesní cestou k Přední Točenici, kam odbočuje modrá značka a dál před začátek Císařské chodby. Naše žlutá značka se obrací vpravo a strmě stoupá Malou Fortnou. V úzkém průchodu pískovcovými bloky vidíme na skalní stěně medailon Jana Žižky. Místy se přidržíme zábradlí, až se dostaneme na skalní plošinu k odbočce na první vyhlídku. Tato vyhlídka Českého ráje nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů v celé oblasti.

Po žluté pak pokračujeme pohodlnou lesní cestou k rozcestí U buku. Následuje společný úsek se zelenou značkou k odbočce na vyhlídku Míru. Odtud pokračujeme k rozcestí nad Císařskou chodbou - po modré značce vpravo bychom se dostali do Čertovy kuchyně a k hotelu Šikmá věž, po červené vpravo do Prachova. My sestupujeme Císařskou chodbou a dál pohodlnou cestou nazpět k Turistické chatě.

Velký okruh

je provázen zelenou turistickou značkou, který je dlouhý 3 km, cca 2 hodiny lehké chůze. Od Turistické chaty stoupáme společně s červenou značkou od Zelené rokle a namáhavým Řehákovým výstupem, zabezpečeným zábradlím, na Pechovu vyhlídku. Dále následuje pohodlnější úsek k rozcestí nad Fortnou. Odtud společně s červenou značkou sestupujeme do úzké ztemnělé chodby. Z Fortny odbočuje vlevo nepřístupná Lví sluj, my pokračujeme k Nové rokli, která nás povede až k zajištěnému výstupu na další vyhlídku Šikmá věž. Ze Šikmé věže se vracíme k červené značce, kterou překročíme v místech, kde nalezneme pamětní desku V. Náprstka. Zde začíná rokle Babinec. Odtud mírně stoupáme k divoké Americké sluji. Mineme jeskyni Kladivo a vzápětí pohodlnější cestou stoupáme k rozcestí U buku. Následuje společný úsek se žlutou značkou k vyhlídce Míru a k rozcestí nad Císařskou chodbou. Společně s červenou značkou pokračujeme vpravo k odbočce na Hlaholskou vyhlídku. Vracíme se asi 100 m na hlavní cestu a po několika metrech odbočíme stále po zelené značce z červeně značené trasy a sestupujeme po stezce, klikatící se mezi skalami.

Skalním labyrintem pokračujeme k Rumcajsově vyhlídce, ze které vidíme především skupinu Krkavčích skal, a dále k sousední Hakenově vyhlídce. Pak se pustíme členitým terénem na hřebínek Plecháček k posledním dvěma vyhlídkám. K Všetečkově vyhlídce a ke Šlikově vyhlídce. Odtud již sestupujeme úzkou pěšinou, místy po schodech a podél zábradlí k zadní Točenici a vpravo již známou cestou k Turistické chatě.

Holín

Holín