Zlatou stezkou Českého ráje - Jičínsko

Zlatá stezka Českého ráje vede po nejkrášnějších místech regionu. Celá trasa o délce 99 km představuje vícedenní putování, a proto jsme pro vás připravili kratší výlet v oblasti Jičína.

Trasa č. 1 - 29 km

Jičín náměstí - Libosad, Lodžie (2 km) ­- Železnice (5,5 km) - Ranč Na Kamenci (7 km) - Kyje (9 km) - Tábor (10,5 km) - Košov (12 km) - Morcínov (13 km) - Libuň (17 km) - Hvozdec (19 km) - Prachov, Skalní Město (21 km) - Prachov, kiosky (22,5 km) - Brada (24 km) - Jičín, náměstí (29 km).

Cesta této trasy je po Zlaté stezce v délce 13 km. Trasu možno vést z Hvozdce přes hrad Pařez ke Skalnímu Městu od Prachova kiosky kolem rybníka Čistý do Holína a Jičína - délka této trasy též 29 km, projití Prachovskými skalami je možné pouze se vstupenkou, trasa by se pak prodloužila o 4 km na celkovou délku 33 km.

Trasa je náročná na převýšení, představuje pro pěšího turistu pohodlně cca 8-9 hodin chůze.

Město Jičín bylo založeno koncem 13. století. Nejvýraznější přeměna z původně dřevěného ve výstavné kamenné město proběhla v době, kdy se město stalo majetkem ctižádostivého vojevůdce a politika počátku 17. století Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna., který z něj učinil rezidenční sídlo a hospodářské centrum svého frýdlantského vévodství .Valdštejnovy ambiciozní plány nebyly díky jeho násilné smrti v roce 1634 kompletně dokončeny, přesto se město dodnes pyšní realizovanou koncepcí a objekty „jeho“ italských architektů. Je rovněž součástí vzácné evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice, což dodnes rozhodujícím způsobem určuje jeho charakter.

Pro vzácný komplex dochovaných památek vysoké historické a umělecké hodnoty bylo jádro města vyhlášeno již v polovině minulého století městskou památkovou rezervací. Její jádro tvoří na dobu vzniku přímo velkolepé náměstí s podloubím a barokním zámkem - dnes sídlem Regionálního muzea a galerie a kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu pak tvoří oblíbené vyhlídkové místo Valdická brána, na opačné straně náměstí pak najdeme kostel sv. Ignáce v těsné blízkosti další valdštejnské památky - jezuitské koleje. Nedílnou součástí již zmíněné krajinné kompozice je letohrádek Valdštejnská lodžie s parkem Libosadem, kterou s centrem města spojuje čtyřřadá lipová alej.

Od Valdické brány vyjdeme touto téměř 2 km dlouhou lipovou alejí k parku Libosadu , zde projdeme okolo Valdštejnské lodžie do obce Valdice. Zde Valdštejn založil r. 1627 kartuziánský klášter přestavěný v pol. 19. stol na trestnici, která tomuto účelu slouží dodnes. Ve vzdálenosti 0,5 km lze odbočit na přírodní památku 400 m vysoký vrch Zením s dalekým kruhovým rozhledem a kapličkou sv. Maří Magdaleny - kultovní místo ve starší době železné.

Do empírového městečka Železnice, bývalých rašelinných lázní, vstoupíme odbočkou z hlavní silnice pod vrchem Železný v místě zvaném Těšín. Kromě souboru patrových empírových domů můžeme v Železnici obdivovat i několik přízemních roubených chalup, kostel sv. Jiljí, navštívit Vlastivědné muzeum. Dále pokračujeme k ranči Na Kamenci a dále vzhůru na vrch Tábor přes obec Kyje. Cestu po hlavní silnici od lodžie (zastávka Jičín- Sedličky) do Železnice můžete absolvovat autobusem.

Tábor je zalesněný melafyrový vrch (683 m). Na vrchu je turistická chata s opravenou rozhlednou z r. 1911. K baroknímu poutnímu kostelu Proměnění Páně sem vede na sev. úbočí křížová cesta, která začíná studánkou Křížovkou s plastikou Krista, uzdravujícího nemocného. Je zde informační stánek mikrogregionu Tábor. Odtud pokračujeme přes Košov do obce Morcínov.

Zde odbočíme ze Zlaté stezky, která míří dále směrem přes Rváčov a Skuhrov směrem na vrch Kozákov. My se vydáme zpět k Jičínu přes obce Libuň a Hvozdec k Prachovským skalám - Skalnímu Městu (rozloha 244 ha o nadmoř. výšce cca 400 m)) a poté k autobusové zastávce s kiosky. Geomorfologicky pozoruhodné útvary vzniklé částečným odnosem pův. souvislé tabule kvádrových pískovců svrchnokřídového stáří byly souvisle osídleny a obhospodařovány již od 17. stol. př.n.l. Koncem 19. stol. se pro svoji velkou přitažlivost staly místem prvních výletů a již v roce 1933 byly vyhlášeny státní přírodní rezervací. Ze Zlaté stezky byly vyřazeny poté, co byl díky rozsáhlé těžbě písku v Hrdoňovicích zničen úsek od Trosek, zůstaly pouze na značené odbočce.

V obci Prachov je Muzeum přírody Český ráj, v okolí je řada pomníků padlých v prusko-rakouské válce 1866. Odtud vyrazíme k Jičínu přes Přivýšinu na vrch Brada, poté projdeme obcí Brada-Rybníček a okolo restaurace U Rumcajse v obci Kbelnice zpět na jičínské náměstí.

Trasa č. 2 - 16 km

Jičín - Železnice (5,5 km) - Dílce (8,5 km) - Brada (10 km) - Kbelnice (12 km) - Bílý Mlýn (13 km) - Čeřovka, Milohlídka (14,5 km) - Jičín náměstí (16 km).

Tato trasa vede po Zlaté stezce 5,5 km a je možno ji pohodlně zvládnout za 5 hodin.

Trasa je v úseku Jičín - Železnice stejná jako předchozí, zde ale odbočíme přes Dílce přímo na Brada. Zde je možno dojít až na vrchol k sousoší sv. Petra a Pavla s krásným panoramatickým rozhledem, což představuje prodloužení pouze o 1 km. Dále pokračujeme zpět na rozcestí k Jičínu, kde přejdeme státní silnici v obci Kbelnice a vydáme se přes Bílý Mlýn k vrchu Čeřovka s vyhlídkovou věží Milohlídka. Milohlídka je nejstarší rozhlednou v Českém ráji vystavěnou v roce 1843 a jak hlásá i nápis vytesaný na ní - "Vystavená ochotou spanilých dárců Milohlídka, v úlevu nuznoživých, k rozkoši krasólibé" staviteli vyhlídky nešlo pouze o samotnou vyhlídku, ale také o to, aby poskytl práci a obživu těm nejchudším. Rozhledna je volně přístupná, v zimě uzavřená. Trasu ukončíme opět na náměstí.

Jičín

Jičín