Slet bubeníků Smržovka

Bubeníci z celého světa se scházejí pravidelně v říjnu ve Smržovce. Kromě večerního koncertu se koná odpolední koncert pro handicapované.

SLET BUBENÍKŮ – FESTIVAL RYTMŮ 5 KONTINENTŮ 

Projektem Slet bubeníků vznikla nová originální hudební tradice žánrově vyhraněného festivalu. Dramaturgickým záměrem je pozvat na jedné straně přední české invenční bubeníky a na druhé straně renomované zahraniční hudebníky z různých hudebních žánrů, různých etnických kořenů a různého vnímání hudby na týdenní tvůrčí pobyt a autorskou bubenickou dílnu (workshop) a iniciovat tak vytvoření unikátního a specifického uměleckého díla – společné kompozice, jejímž výsledkem je živý koncert rytmických nástrojů.

Tento nadžánrový koncert je představen publiku v několika městech České republiky, přičemž celý Slet startuje ve Smržovce úvodním koncertem a bubenickou dílnou pro handicapované děti a dospělé.

V roce 2001 se uskutečnil první pilotní ročník, a ačkoliv byla původně zamýšlena pouze jednorázová akce, dopad festivalu byl tak zásadní, že se Slet bubeníků stal akcí periodickou. Festival se setkal s nebývalým zájmem publika i veřejnosti (např. pořad ČT Mezi proudy, Notes, Bez limitu, Kultura.cz, Události v kultuře atd.) a prokázal tak svou životaschopnost.

BUBENICKÁ DÍLNA – SMRŽOVSKÁ OJEDINĚLOST

Bubenickou dílnu (odpolední koncert), která se stává součástí praktikované muzikoterapie pro handicapované děti, pro město Smržovku zajišťují bubeníci Pavel Fajt a Miloš Vacík se svými domácími i zahraničními hosty.

Bubenický workshop se skládá vždy z teoretické části (představení bubeníků a jejich specializace, seznámení s druhy a výrobou bubnů, úvod do bubenických „not“) a z části praktické – koncert profesionálních bubeníků, bubnování dětí na vlastní donesené nástroje, bubnování dětí na profesionální bubny, nakonec společná improvizace. Vstup je vždy zdarma, přístup do budovy bezbariérový.

Dílna je určena dětem a dospělým s handicapem z Jedličkova ústavu v Liberci, z Evropského výtvarného centra Sněženka ve Smržovce, z Domova Maxov, Ústavu sociální péče v Dolní Poustevně a dalším jinak znevýhodněným skupinám mládeže i dospělých (ohrožené sociální skupiny, matky a otcové s dětmi na rodičovské dovolené, finančně slabé děti a mladiství, kteří se nemohou zúčastnit večerního koncertu, mladí amatérští hudebníci, atd.). Děti z Jedličkova ústavu do Smržovky přijíždějí speciálním autobusem upraveným pro vozíčkáře, děti ze Sněženky za pomoci svých osobních asistentů.

V historii Sletu bubeníků se mění koncept každý rok, a tak jsme se dočkali například globálního Sletu (zastoupení všech světadílu) afrického Sletu, dva ročníky se nesly v duchu japonsko-české hudební spolupráce.

Celkem se na pódiu každý rok rozezní až dvě tuny nástrojů - bicích souprav, činelů, mnoha etnických bubnů a elektroniky, ale i lidské hlasy, gongy, perkuse, barely. Tento pestrý globálně-hudební mix každoročně poutá pozornost odborné i laické veřejnosti a koncerty bývají nezapomenutelným hudebním zážitkem.