Kostel sv. Mikuláše, Vinec

Kostel sv. Mikuláše ve Vinci (dnes části Mladé Boleslavi) patří ke skvostům českého románského stavitelství.

Svým charakterem naznačuje, že byl postaven jako panský, tj. že byl součástí panského sídla. Kdo byl pánem tohoto sídla, které prozatím nebylo archeologicky doloženo, zůstává neobjasněno. Stejně tak není prozatím známo, kdy byl kostel postaven. Sochařská výzdoba je datována do doby kolem roku 1240, ale stavba sama je zřejmě o něco starší. Kostel sv. Mikuláše upoutává nejen svou výraznou, ovšem pozdější střechou, ale především nezvyklým tvarem a čistotou dochované románské architektury. Běžný není ani půdorys čtvercové lidi s polygonální apsidou. Kostel zdobí zejména ústupkový portál se sloupky a figurálním reliéfem v tympanonu. Nad ním je umístěna ještě římsa s obloučkovým vlysem a kulaté okno s jednoduchou rozetou. Neobvyklá je i výzdoba apsidy polosloupky. Výzdoba nechybí ani v interiéru: Tribuna je do lodi otevřena obloukem se sdruženými okny a bohatou profilací.

Mladá Boleslav

Vinec, Mladá Boleslav, 293 01

Telefon:+420 728 045 582
Církevní památky
kostely