Mariánská zahrada

Mariánská zahrada je turistická oblast nacházející se jižně od Jičína. Rozsáhle území o rozloze více než 100 km2 nabízí turistům klidné prostředí s velmi zajímavou historií. Základním bohatstvím oblasti je barokní krajinná kompozice z přelomu 17. a 18. století, kdy na tomto území působil hrabě František Josef Schlik.

Drobné sakrální stavby jsou povětšinou ukryté v lesích a vedou k nim dnes již téměř zaniklé aleje a průseky. Jejich objevování je pro návštěvníky skutečně zajímavým zážitkem.

Objevování drobných kaplí postavených na různých půdorysech můžete spojit s návštěvou dalších zajímavých míst, jako jsou například zámek Dětenice či Staré Hrady, nebo nádherné parky v areálech zámků v Kopidlně a Milíčevsi.

Z velkého počtu církevních staveb stojí za zmínku rokokový kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách, významná barokní stavba v Kopidlně v podobě kostela sv. Jakuba nebo pozdně barokní chrám kostela Povýšení svatého kříže v Ostružně. Mariánská zahrada nabízí také dvě soukromé galerie ve Vokšicích a v Bukvici nebo památník J. B. Foerstera v Osenicích. Přestože tato oblast byla v minulosti například z pohledu turistického značení trochu opomíjena, představuje Mariánská zahrada ideální místo pro rodinnou dovolenou nebo cykloturistiku. Český ráj tak může turistům nabídnout vedle všeobecně známých a mnohdy velmi exponovaných míst také méně rušné, ale neméně zajímavé místo pro cesty za poznáním a odpočinkem.

Významné památky Mariánské zahrady

Loreta

Svatý domek, někdy se také setkáte s označením Santa Casa. Místo, kde se měla narodit Panna Maria a které bylo podle legend přeneseno anděly z Nazaretu do Lorety v Itálii. Zajímavostí zdejší lorety je ochoz na její ploché střeše, který tak představuje skrytou a veřejnosti zatím nepřístupnou vyhlídkovou terasu. Vedle jednoduchého obdélníkového půdorysu je stavba zajímavá svojí decentní až strohou výzdobou a polohou v nadmořské výšce 412 m.n m.

Kaple sv. Anny

Stavba s kruhovým půdorysem (porovnejte s ostatními), která se skrývá mezi stromy na stejnojmenné čedičové vyvýšenině mezi Ostružnem a Dolním Lochovem. Kopule je zakončená lucernou, rovněž s kruhovou dispozicí. Zde začíná severojižní linie krajinného kříže směrem k Loretě, Kostelci a Jičíněvsi. Při Vašem poznávání krajinné kompozice Mariánské zahrady je tato kaple jakési vstupní místo do atmosféry a následného pochopení Vaší pouti.

Kaple Nejsvětější Trojice

Nenápadná kaple blízko rozcestí směrem na západ od Ostružna. Z pohledu krajinného kříže Mariánské zahrady jde o stavbu, která je trochu mimo základní linie a nestojí na vyvýšeném místě, ale naopak v malém údolí u soustavy nedalekých rybníků. Zaujme Vás trojúhelníkový tvar půdorysu, trojúhelníková kopule s lucernou a ostatní detaily, opakující se na symbolickém výrazu jejího zasvěcení. Tři modříny při nárožích této skromné stavby pouze potvrzují její malebnost a jedinečnost.

Kaple Andělů Strážců

Pravděpodobně nejvíce ukrytá kaple, kterou na svém putování Mariánskou zahradou objevíte. Co Vás na stavbě zaujme je nejen její půdorys (pravidelný šestiúheník) a opakující se motiv v podobě kopule s šestibokou lucernou, ale hlavně její umístění a poloha. Leží na pomyslné spojnici mezi Loretou a zámkem ve Vokšicích a pokud se budete ptát na cestu k ní, ptejte se místních na "Andělíčky".
Církevní památky
ostatní