Po stopách skláře Riedela

Město Desná vyznačilo tématické výletní okruhy městem a jeho okolím. Jedním z nich je i okruh nazvaný Po stopách skláře Riedela.

Délka trasy: 4 km

Trasa nazvaná  PO STOPÁCH SKLÁŘE RIEDELA  provede návštěvníka Desné po kulturních památkách a zajímavostech v blízkosti centra města. Název má podle toho, že se vlastně procházíme po pozemcích, které kdysi rodu Riedelů patřily.


Okruh vychází z centra města, vede přes most s výhledem na soutok Černé a Bílé Desné, ke sportovnímu areálu a po pěšinkách bývalého Riedelova parku dojdeme na malou skalní vyhlídku nad sportovním areálem. Otevře se nám pohled na centrum města, jemuž vévodí Riedelova vila. Po dalších cestičkách dojdeme k rybníčku a kolem vlakové zastávky Riedelova vila pokračujeme ke kulturnímu domu Sklář. Tady se už napojujeme na naučnou stezku Riedelova vila - Riedelova hrobka, jen po ní jdeme z druhé strany. Dojdeme k majestátní Riedelově hrobce, z malého mostku si můžeme prohlédnout ozubnicovou trať a pokračujeme přes bývalý lyžařský areál Parlament k Riedelově vile.

Skalní vyhlídka

Nenápadná skalní vyhlídka umožňuje pohled na městský sportovní areál, základní školu a Riedelovu vilu, v pozadí Riedelovu hrobku.

Železniční ozubnicová trať

Právě v místě vlakové zastávky Desná - Riedelova vila začíná ozubnicová trať Tanvald - Harrachov s maximálním stoupáním až 58 promile, které je  největší v České republice. Kromě ozubnice místo nabízí výhled na firmu Preciosa - Ornela a nad ní Sedmidomky, které stojí vysoko nad ostatními domy a tvoří dominantu této části Desné.

Tato ojedinělá trať je zajímavá nejen unikátním stavebním provedením, ale také svojí bohatou historií. V roce 1992 byl úsek Tanvald - Kořenov prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Dnes je v provozu 12 km trati z Tanvaldu do Harrachova. Je na ní mnoho zajímavých staveb, mimo jiné pět tunelů, z nichž nejdelší měří 940 m.

Dráha byla postavena v roce 1902. Záměrem bylo propojit stávající tratě Liberec - Tanvald a Železný Brod -Tanvald s plánovanou tratí Jelenia Góra - Kořenov. Od 80. let 20. století je běžný provoz na této dráze zabezpečován adhezně ( tedy bez použití ozubnice ). Ozubnicové historické soupravy a lokomotivy se tak v současnosti používají pouze při oblíbených víkendových nostalgických jízdách, které se konají v období od června do září a mají své názvy ( Zahájení sezony na Zubačce, Den Zubačky s párou, Za pohádkou, Modelářská sobota, Borůvková parní sobota, Bramborové ukončení ).

Sedmidomky

Najdeme je nad hlavní silnicí v Desné III. Stojí vysoko nad ostatními domy a tvoří dominantu této části Desné. Původně to byly obytné domky postavené roku 1905 Wilhelmem Riedelem pro zaměstnance firmy. Jedná se o dřevěné jednopatrové domky, kde původně v každém bydlelo 5 rodin. Postaveno jich bylo sedm, odtud je také jejich název.

Kulturní dům Sklář

Na místě současného kulturního domu Sklář stálo v minulosti selské stavení. Přibližně od poloviny 19. století se začalo v domě s provozováním hospody. V roce 1888 koupila nemovitost firma Jos. Riedel Polubný. Wilhelm Riedel nechal k hospodě přistavět koňské stáje a hostinské pokoje. Zvýšil budovu o jedno patro, později přistavěl pro místní ochotníky sál a jeviště.

Od roku 1900 byl centrem společenského a kulturního života ve městě. Dnes slouží jako závodní restaurace a kulturní sál, kde se pořádají divadelní představení, plesy, taneční kurzy a různé oslavy. Tichou připomínkou tragédie u Skláře z roku 1968 je pamětní deska věnovaná obětem Daděnce Škavové a její babičce Marii Vodákové umístěná na budově sklárny.

Riedelova hrobka

Byla postavena v letech 1889 - 1890. Vybudovat ji nechal Wilhelm Riedel pro svého otce Josefa Riedela ( sklářského krále ). Jedná se o rodinnou hrobku v podobě kaple s kryptou, měla sloužit jako místo posledního odpočinku významné sklářské rodiny. Je postavena v novorománsko-gotickém slohu, ze zlatého hořického pískovce. Samotná hrobka je z kvádrů z muchovské žuly.V hrobce bylo celkem 7 rakví a 4 urny. V důsledku vandalismu však byly v roce 1962 ostatky zpopelněny a uloženy na hřbitově v Horním Polubném.

Parlament

Původně tu stál velký dům pro dělníky, kteří se scházeli venku a " řečnili jako v Parlamentu ", odtud údajně pochází poněkud neobvyklý název. Ještě  koncem minulého století tu byla v provozu sjezdovka s vlekem.

Riedelova vila

Budova patří k architektonickým skvostům města Desná. Rodinnou vilu nechal po vzoru severoitalských reprezentačních sídel vystavět v letech 1893 - 1894 Josef Riedel mladší ( syn sklářského krále Josefa Riedela ) pro svou ženu Paulu. V okolí vily byl rozlehlý park s jezírky a vodotrysky, bylo tu zahradnictví se skleníkem a rybník. Riedelova vila stojí na místě někdejších vodoléčebných lázních založených Dr. Josefem Schindlerem, velkým obdivovatelem Vincenze Priessnitze a také jeho nástupcem v lázních Jeseník. Riedelové v ní žili až do roku 1945, kdy byli odsunuti a jejich majetek byl zkonfiskován.  Dnes je ve vile kulturní a informační středisko s knihovnou , muzeum se stálou expozicí historie Desné, sklářství a historií slavného sklářského rodu Riedelů.

Desná

Desná