Turistická trasa Lesní

Turistický okruh severním Novoborskem.

Průběh trasy: Nový Bor * Půlnoční stráň * Klíč, sedlo * Kytlice * Falknov * Klučky * Nový Bor

Popis trasy: Z náměstí se vydáme po zelené na Půlnoční stráň, kde odbočíme po modré značce, která nás dovede přes sedlo Klíče na křižovatku se žlutou značkou. Po ní absolvujeme severní část okruhu přes Kytlici do Polevska. Zpět do Nového Boru se vracíme přes Arnultovice po modré.

Zajímavosti na trase:
Nový Bor – lesní hřbitov –
hřbitov vystavěn dle návrhu H. Pietznera, otevřen r. 1909, granitový kříž též z r. 1909, pomník padlým v 1. světové válce arch. Doleschala. V lese některé významnější stromy (jinan), ale zejména různé množství rododendronů. Místo popravy sedmi rumburských hrdinů dne 21. května 1918. Pomník zničen roku 1938.Vedle jejich hrobu pohřben v roce 1945 sovětský voják.

Klíč – nejvyšší bod Klíčské hornatiny o výšce 760 m nad mořem. Rozsáhlý kuželovitý suk ze znělce  mladších třetihor, balvanovité proudy (kamenná moře). Pod vrcholem nejvýše položená teplomilná doubrava, na skalních stěnách roste skromně hvězdice alpská a kapradinka skalní.Podle staré pověsti zde stál hrad, snad strážní místo. Pod vrcholem bývala i jeskyně. Kolem roku 1850 postavena útulna, roku 1872 sezónní hospůdka. Od roku 1893 serpentinová stezka, roku 1910 postavena chatka, ktrá roku 1945 shořela. V roce 1962 první zimní stanování pořádané novoborskými turisty. Roku 1967 vyhlášena přírodní rezervace, roku byl 1985 ochranářských důvodů zrušen tzv.přímí výstup.

Falknov – ves součásti Kytlice, i když je mnohem starší, snad z doby předhusitské (Neuhausen). Sklárna připomíná  roku 1443, od roku 1530 zde měli sklárnu Schiererové. Po roce 1873 krátce v provozu sklárna Augusta a v letech 1893 až 1930 Mariánka.

Klůčky – osada Polevska založena po roce 1720 na pozemních po vyklučeným lese, poprvé připomínaná roku 1787. Kolem roku 1910 otevřen lom na čedič, těžba zastavena v roce 1997, dnes třidírna komunálního odpadu.

Polevský hřeben – táhlý vyvřelý čedičový hřbet s horským charakterem o délce 10 km.

Polevský vrch – místo s dalekým rozhledem, na jihovýchodním svahu nad obcí Polevsko dva lyžařské vleky s umělým zasněžíváním. V okolí upravené lyžařské běžecké tratě.

© Geodézie On Line

Mapku a popis výletu naleznete v příloze.