Trasa Podtroseckými údolími

Trasa vedoucí od rybníku Vidlák malebnými Podtroseckými údolími.

Průběh trasy: Vidlák - U Přibyla (3 km) - Nebákov (5 km) - Trosky (8 km) - Vidlák (10 km)

Popis trasy: Přírodní rezervace Podtrosecká údolí byla vyhlášena k ochraně nejrozsáhlejšího komplexu mokřadních biotopů v Českém ráji. Jsou to kaňonovitá údolí lemovaná kvádrovými pískovci s osmi dochovanými rybníky (Rokytňák, Hrudka, Vidlák, Krčák, Věžák, Dolský, Nebák a Podsemínský rybník). Podtrosecké rybníky jsou příkladem přetváření krajiny člověkem.

Z údolních niv a mokřadel byla v 16. století vybudována soustava rybníků. Vzniklý rybniční systém umožňoval hospodářské využití území a vytvořil i zajímavou esteticky a ekologicky vyváženou krajinu. Vyskytují se zde zajímavá společenstva mokřadních rostlin a vodního ptactva. Jedná se o území mimořádné krajinářské i přírodovědné hodnoty.

Náš doporučený okruh začíná na parkovišti u rybníka Vidlák, který napájí potok Jordánka, vytékající z nedalekého rozvodnicového rašeliniště. Jordánka napájí ještě rybníky Krčák a Věžák a za bažinou U Přibyla ústí do Žehrovky.

Z Vidláku se vydáte po žluté značce kolem výletní restaurace. Po levé straně krátce zahlédnete menší rybník Krčák a údolím dojdete k Věžickému rybníku s rozlohou 6 ha, který svou scenérií patří k nejkrásnějším v Českém ráji. Skály, zrcadlící se na hladině rybníka, často inspirovaly filmaře k natáčení romantických scén. V létě se dá v rybníku i vykoupat. Na břehu rybníka je v sezóně v provozu informační středisko CHKO.

Od informační tabule u malého parkoviště při silnici se dáte vlevo po zelené značce. Kousek od křižovatky je po pravé straně sirný pramen Prdlavka, který patří k nejproslavenějším v Českém ráji. Dokonce se v minulosti věřilo v jeho léčivé účinky.

Zelená turistická značka vás dále vede po silnici. Po levé straně poskytuje krásné pohledy na nedotčenou přírodu lužního lesa, který vznikl na dně bývalého rybníka. Na rozcestí U Přibyla u ústí Jordánky do Žehrovky přejdete vlevo na červenou značku a půjdete údolím proti proudu Žehrovky k Podsemínskému mlýnu. Žehrovka pramení v západní části Prachovských skal, je 24 km dlouhá a ústí do Jizery u obce Březiny.

Po průchodu areálu mlýna půjdete kolem Podsemínského rybníka až do Nebákova k mlýnu, který je připomínán již v 15. století a jehož dnešní podoba pochází z 1. poloviny 18. století. Z roku 1740 pochází blízká socha sv. Jana Nepomuckého, umístěná do uměle vytesaného skalního výklenku. Již ve třicátých letech 20. stol. vznikl na hrázi Nebákovského rybníka romantický penzion, který je stále hojně navštěvován a je zde možnost občerstvení. V létě se v rybníku lze také koupat. Na zalesněném ostrohu jižně od rekreačního střediska stával ve středověku hrádek. Zbylo tam znatelné tvrziště.

Z Nebákova budete pokračovat po červené značce cestou a poté po silnici do Troskovic a kolem tábořiště Svitačka se trasa stáčí doleva a dále stoupá po červené, modré i zelené značce k hotelu Pod Troskami, kde je možné občerstvení. Cestou se postupně začínají otvírat nádherné pohledy na celý Český ráj. Bohužel je také dobře vidět zdevastovaná krajina v okolí Hrdoňovic, kde se stále intenzivně těží kvalitní sklářský písek.

Z parkoviště můžete vystoupit na dominantu Českého ráje - zříceninu hradu Trosky (488 m). Hrad postavil na dvou vypreparovaných věžích čedičového suku Čeněk z Vartenberka v l. 1380-90. Zpustl za třicetileté války. Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m). Lze vystoupit na vyhlídkovou věž z 19. stol. a po dokončení schodiště i na věž Babu.

Z hradu se vrátíte zpět na parkoviště a pokračovat budete po červené značce silničním úsekem do Tachova. Za osadou prudce sestoupíte do výchozího místa trasy k Vidláku (10 km). U Vidláku za parkovištěm je v létě v provozu i jednoduché tábořiště.

Troskovice

Troskovice