Historický důl Kovárna v Obřím dole

První zmínky o hornické činnosti v Obřím dole v Krkonoších pocházejí již z roku 1456. Neznámý Benátčan zde popisuje svoji osmidenní dobrodružnou cestu z Vrchlabí do Obřího dolu pod Sněžkou, kde údajně nalezl kostry lidí, ametysty, smaragdy a zlato jako pozůstatek po starém dolování.

Největší důlní práce probíhaly v Obřím dole v letech 1952 až 1959. Tehdy zde bylo vyraženo téměř 7 kilometrů důlních děl. Od roku 1988 se průzkumem podzemí Obřího dolu zabývá Česká speleologická společnost Albeřice a postupně zpřístupňuje jeho část pro veřejnost. V roce 2004 byl zahájen turistický provoz v nejstarší části dolu Kovárna. Návštěvníci mají možnost spatřit nejen zhruba 250 metrů unikátních vydobytých prostor v masivu Sněžky, na vlastní kůži si vyzkoušet práci středověkých havířů a zhlédnout funkční repliky historického důlního zařízení.

Návštěvnické informace:
Vstup do zpřístupněného důlního díla je u bývalé boudy Kovárna v Obřím dole. Cesta z Pece pod Sněžkou sem trvá asi 1 h 30 min. Na sestup do podzemí doporučujeme teplejší oblečení (teplota okolo 6°C). Podmínkou je pevná obuv a věk nad 10 let. Podzemní trasu dlouhou asi 250 metrů zvládne každý turista, místy je nutné počítat s nízkým profilem štoly, příkrými schody a pohledem do hloubky.

Vstupenky je nutné předem zakoupit v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou nebo návštěvu objednat. Na místě bývalé boudy Kovárna, kde si Vás vyzvedne průvodce, je nutné být nejméně 15 minut před zahájením prohlídky. Malé fotoaparáty je možné vzít do podzemí, videokamery jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.


mail

Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou, 542 21

Telefon:+420 499 736 130
E-mail:info@veselyvylet.cz
Web:www.speleoalberice.czwww.veselyvylet.cz
Technické památky
památky spojené s řemeslem