Kamenná

Výlet okolím Kamenického Šenova.

Průběh trasy: Kamenický Šenov * Slunečná * Skalice u České Lípy * Okrouhlá * Polevsko * Klučky Prácheň * Kamenický Šenov

Popis trasy: Z Kamenického Šenova pojedeme po cyklotrase č. 211 příjemnou silnicí lesem na Slunečnou. Z křižovatky se vydáme po trase č. 3062 do Skalice, odtud po trase č. 3054 přes Okrouhlou na Polevsko. Od zdejší hospody nás trasa č. 211 dovede zpět do Kamenického Šenova.průvodceVarhany - Panská skála - čedičový vrch vulkanického původu (597 m) vystupující z náhorní planiny (CHKO České středohoří) typický sloupcovou odlučností čediče. Až 12 m vysoké pěti až šestiboké svislé sloupce o průměru 20-40 cm. Skála je přírodní památkou.

Zajímavosti na trase:

SLUNEČNÁ – malá obec vzniklá kolem roku 1600. Oblíbené místo herce Vlastimila Brodského.

OKROUHLÁ – obec z počátku 16. století. Od poloviny 18. do poloviny 19. století rozvoj sklářství a obchodu. Kaple Panny Marie Sněžné z roku 1733, malé koupaliště. V dolní části obce vzorkovna malírny okenních skel postavena jako nepravá pseudogotická šestiboká stavba z pískovcových kvádrů s opěrnými pilíři a lomenými okny.

POLEVSKÝ HŘEBEN – táhlý vyvřelý čedičový hřbet s horským charakterem, délka 10 km.

KLUČKY – nejvyšší vrcholek čedičového hřebene mezi Práchní a Polevskem. Na jeho svahu dvoupatrový lom, jehož stěny tvoří svislé čedičové sloupy.

POLEVSKO – obec založená v 1. polovině 15. století. Ve středu obce ucelený soubor patrových roubených domů z poloviny 18. století. Barokní kostel N. Trojice na místě kaple z roku 1725 od P.P. Columbaniho. Opravená kaplička v horní části obce, starší než kostel. Socha Krista, socha P. Marie při silnici z roku 1746 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1838. Nad obcí pomníček herce Tomáše Holého.

© Geodézie On Line

Mapku a popis výletu naleznete v příloze.

Kamenický Šenov

Kamenický Šenov