Rybářský revír Velký rybník

Rybářský revír tvoří nádrž Velký rybník v k. ú. Rybniště.

Lov ryb je povolen jen v omezeném úseku dle místního označení. Zákaz vjezdu na hráz, zákaz provozování jakékoliv sportovní činnosti, stanování, koupání, rozdělávání ohňů apod. Zákaz vstupu k výpustnímu a odběrnému zařízení a jakékoliv manipulace s ním. Zákaz vstupu mimo úseky, kde je povolen lov ryb. Zakazuje se lov ryb v úseku rákosí dle označení od 16. 3. do 30. 6. z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění.

Z hráze je zákaz lovu ryb mimo lovu přívlačí. Při lovu ryb z hráze se zakazuje sestupovat z hráze k vodě, vyjma vyzvednutí ulovené ryby z vody. Na celé ploše rybníka se zakazuje brodění. Lov pomocí plavidel je zakázán.

Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do revíru.

Rybniště

Rybniště, 407 51

Web:www.chytej.cz