Rybářský revír Nisa Lužická 1

Od státní hranice se SRN a Polskem, kde řeka opouští území ČR ř. km 0,00 až k poslednímu silničnímu mostu přes Nisu na území ČR před odtokem do SRN a Polska (v blízkosti rekreačního areálu Kristýna) ř. km 2,00.

Přítoky do revíru nepatří.

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Hrádek nad Nisou

Délka: 2,0 km
Rozloha: 3,00 ha

Hrádek nad Nisou

Hrádek nad Nisou, 463 34

Web:www.chytej.cz