Rybářský revír Luční potok 2

Luční potok 2 je přítok Labe. Rybářský revír tvoří 2 nádrže.

Nádrže:
1. Centroflorský, v k. ú. Dolní Poustevna, 1,4 ha
2. Nová Víska, Dolní Poustevna, 0,1 ha

Na nádrži č. 1 Centroflorský je zákaz lovu ryb z hráze.

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Dolní Poustevna

Rozloha: 1,50 ha

Lobendava

Lobendava, 407 82

Web:www.chytej.cz