Rybářský revír Křinice 2

Křinice 2 je přítok Labe. Rybářský revír tvoří 5 tůní a 1 nádrž.

Revír tvoří tůně a nádrže:

1. tůň I - Krásná Lípa, 0,5 ha
2. tůň II - Krásná Lípa, 0,8 ha
3. tůň III - Krásná Lípa, 0,2 ha
4. tůň V - Krásná Lípa, 1,7 ha
5. tůň VI - Krásná Lípa, 0,1 ha
6. nádrž Cimrák - Krásná Lípa, 2,8 ha

Zákaz lovu ryb ze soukromých pozemků od hráze k poslednímu zděnému objektu závodu Eurotopos.

Uživatel a správce revíru žádá rybáře, aby neodstavovali vozidla mimo příjezdové cesty.

Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců červenec a srpen.

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Krásná Lípa 

Rozloha: 6,00 ha

Krásná Lípa

Nádrž Cimrák, Krásná Lípa, 407 46

Web:www.chytej.cz