Rybářský revír Fojtův potok 2

Revír tvoří vodní nádrž Fojtka, v k. ú. Fojtka; 4,5 ha.

Zákaz lovu ryb z hráze a oploceného objektu povodí Labe, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze.

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Liberec

Rozloha: 4,50 ha

Mníšek

Vodní nádrž Fojtka, Mníšek, 463 31

Web:www.chytej.cz