Rybářský revír Nisa Lužická 3

Rybářský revír je od silničního mostu v Andělské Hoře ř. km 16,2 až k mostu pod železniční stanicí Proseč nad Nisou ř. km 40,8.

K revíru patří:
0. Nisa Lužická (hlavní tok).
1. Doubský potok - od ústí do Nisy až k silničnímu mostu Liberec - Šimonovice.

Do revíru nepatří Harcovský potok, který tvoří samostatný revír. Všechny ostatní přítoky jsou chovné - lov ryb zakázán. Chráněná rybí oblast je vymezena v části revíru od ř. km 31,61, tj. od silničního mostu v Jungmannově ulici až k ř. km 33,161, tj. k silničnímu mostu v Košické ulici na území města Liberce - lov ryb zakázán.

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Liberec

Délka: 25,0 km
Rozloha: 39,00 ha

Chrastava

Chrastava, 463 31

Web:www.chytej.cz