Rybářský revír Černá Nisa 1

Černá Nisa 1 je přítok Nisy. Rybářský revír je od vtoku do Lužické Nisy ve Stráži nad Nisou až k pramenům.

K revíru patří:
0. Černá Nisa (hlavní tok)
1. Rudolfská, v k.ú. Rudolfov; 0,5 ha
2. Bedřichov, Bedřichov; 40,0 ha

Na nádrži Bedřichov je zákaz lovu ryb od 1. 9. do 15. 4.

Na nádrži Bedřichov je lov ryb zakázán z oplocených pozemků Povodí Labe po obou stranách hráze, zákaz lovu ryb ve vzdálenosti menší než 100 m od hráze. Přítoky nádrže Bedřichov jsou chovné - lov ryb zakázán.Všechny přítoky Černé Nisy jsou chovné - lov ryb zakázán.

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz
Organizace pověřená hospodařením: MO Liberec
Délka: 15,0 km
Rozloha: 50,00 ha

Liberec

Liberec, 460 01

Web:www.chytej.cz