Naučná stezka Obnova mokřadů na Brazilce

Necelý kilometr dlouhá trasa seznamuje návštěvníky s rašelinnou loukou na Brazilce.

Délka trasy: 0,75 km

Popis trasy: Naučný okruh Obnova mokřadů na Brazilce vede po obvodu rašelinné louky na Brazilce, která leží 1 km severně od Dolní Světlé. Území je součástí přírodní památky Brazilka, která byla vyhlášena roku 2002. Zhruba 200 m od rašeliniště leží turistický přechod Dolní Světlá - Waltersdorf.

Počet zastavení: 4 zastávky s informačními tabulemi. Dvojjazyčné informační tabule v češtině a němčině jsou umístěny po obvodu rašelinné louky.

Náročnost trasy: Okruh je fyzicky poměrně nenáročný, je určen pro pěší turisty.

Dostupnost: Motoristé musí vůz odstavit v Dolní Světlé nebo v Horní Světlé - Myslivnách

Mařenice

Mařenice