Pravidla pro rybaření v ČR

Za rybami a rybařením přijíždí do České republiky mnoho turistů. O dodržování pravidel při rybaření se stará několik subjektů, jako je Český a Moravský rybářský svaz, Státní lesy, Vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí a samostatně registrované rybářské subjekty.

Povolenku k rybolovu vydává příslušná organizace, pod jejíž správu voda spadá, po předložení státního rybářského lístku. Ten může platit pro revír, region nebo celosvazově pro několik lokalit. Povolenku je možné zakoupit na jeden, dva, sedm či čtrnáct dní, na měsíc, půl roku a rok.

Státní rybářský lístek prodává po předložení pasu okresní, městský nebo místní úřad na jeden až dva dny, na dobu kratší jednoho roku, na jeden rok a jednorázově mládeži do patnácti let.

Revíry se v zásadě dělí na vody pstruhové, kde lze lovit zejména ryby lososovité, a mimopstruhové, kde se loví dravci a ryby nedravé (kapři).

Lovná sezona
V pstruhových revírech se loví od 16. 4. do konce listopadu. Od 18. 3. do 14. 6. jsou hájeny vody mimopstruhové. V uzavřených mimopstruhových vodách (údolní nádrže, jezera, odstavená ramena, tůně, propadliny a rybníky) se zkracuje doba hájení do 30. 4. Na vybraných mimopstruhových revírech je rybolov povolen celoročně. Dravci jsou v mimopstruhových vodách loveni od 15. 6. do konce roku.

Liberec