Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří v Jenišovicích byl postaven v letech 1728 až 1744.

Kostel měl být spojen se sychrovským zámkem lipovou alejí (tzv. Rohanka), jejíž torzo je dnes významným krajinotvorným prvkem. Do věže kostela 5. května 1831 udeřil blesk a vzniklý požár zničil kryt a zvony. Nové zvony pak byly zakoupeny roku 1847, věžní hodiny zakoupila obec roku 1882.

Kostel je významnou, památkovou péčí chráněnou památkou barokní architektury.

Jenišovice

Jenišovice, 468 33

Církevní památky
kostely