Krásná Máří

Krásná Máří je oblíbená jizerskohorská vyhlídka.

Tato skalní vyhlídka se v současnosti nachází na značně frekventované lesní silničce, spojující rozcestí Hřebínek se Štolpišskou silnicí a Smědavou. V létě po ní proudí spousty cyklistů, a proto bude lepší se tomuto módnímu trendu přizpůsobit a na Krásnou Maří též vyrazit na kole. Výchozím místem může být právě Smědava.

V Jizerských horách se v dávné minulosti dolovaly rudné horniny a těžní jámy se nacházely i v údolí Velkého Štolpichu. Zavalený pozůstatek jedné z nich – Rudnou jámu – nalezneme při Štolpišské silnici nedaleko Ferdinandova. A právě nad těmito místy se nachází skalní vyhlídka, jež své libozvučné jméno zdědila po jednom z důlních děl. Vyhlídková skála byla již na přelomu 19. a 20. století zpřístupněna pomocí několika vytesaných stupňů a zabezpečena zábradlím. O to se tehdy postarali členové Německého horského spolku pro Ještědské a Jizerské hory.

Z vyhlídky se nám otevře úžasný pohled nejen do hlubin, ale i do dálek. Přímo pod námi spadají nejdivočejší srázy do štolpišské rokle. Ve zcela neschůdném terénu se nachází i jedna z nejvyšších jizerskohorských skal – Divá Maří. Tato věž je spojena s počátkem horolezectví v Jizerských horách – první odvážlivci na ni vystoupili již v roce 1895. Na protější straně máme slunnou a skalnatou Zahradní stráň, jež vrcholí Ořešníkem. V dáli zahlédneme vrchy Horní Lužice, mezi nimi Zemskou korunu, Kottmar či kopce u Budyšína a Löbau.

Autor textu: Otokar Simm.


Hejnice

Ferdinandov, 463 62