Přírodní památka Pekelský důl

Rezervace Pekelský důl leží na území CHKO Labské pískovce, byla vyhlášena kvůli ochraně pozoruhodné vlhké louky.

Protože tato louka nebyla nikdy hnojena ani rozorána, vyskytuje se na ní velké množství rostlin, které na běžných loukách nenajdeme. Ze známějších druhů zde roste například prstnatec májový, kozlík dvoudomý, kuklík potoční, prvosenka vyšší, suchopýr širolistý, ostřice prosová a další ohrožené druhy. Pozoruhodný je také výskyt vlhkomilných mechorostů, z nichž některé jsou rovněž ohrožené. Pro zachování vzácných rostlin se louka musí pravidelně sekat.

Poloha: Přírodní památka Pekelský důl leží přímo mezi domky stejnojmenné osady, asi 150 m západně od silnice z České Kamenice do Kunratic.

Česká Kamenice

Česká Kamenice, 407 21