Naučná stezka Jedlový důl a vodopád Jedlové

Naučná stezka Jedlový důl přibližuje přírodní bohatství stejnojmenné přírodní rezervace.

Délka trasy: 2 km


Počet zastavení:
9 stanovišť s informačními tabulemi.


Popis trasy: Naučná stezka Jedlový důl a vodopád Jedlové je 2 km dlouhá, vede krásným sevřeným údolím říčky Jedlová. Na 9 zastaveních seznamuje s přírodními hodnotami rezervace - zbytky původních přirozených jedlobukových porostů s významnými rostlinnými a živočišnými druhy, skalními útvary a vodopády.

Josefův Důl

Josefův Důl