Kino Lomnice nad Popelkou

Kino provozuje Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Lomnice nad Popelkou.

Historie lomnického kina se začala psát před sto lety. Místní skupina Družiny československých válečných invalidů zřídila Přípravný komitét pro Bio invalidů v Lomnici n. P. Tato Družina válečných invalidů se starala o válečné invalidy, vdovy a sirotky, a proto příjem z filmových představení se zdál jako dobrý zdroj peněz pro tento spolek, v němž se sdružovalo 250 členů. A tak Přípravný komitét začal zjišťovat, jak získat kinematografickou licenci. Dle těchto zjištění členská schůze Družiny válečných invalidů v Lomnici n. P. schválila 11. října 1919 zřízení biografu a podala žádost o povolení. Rozjela se obvyklá "úřednická mašinérie" - trvalo další rok a půl než bylo vše zdárně vyřešeno.

V únoru 1921 byl založen podnik Bio invalidů společnost s ručením obmezeným, jehož ředitelem se stal Jan Morávek. V březnu Zemská správa politická v Praze schválila žádost o kinematografickou licenci - podmínky licence např. říkaly, že promítání může probíhat až do 31. 3. 1923 v Živnodomě (zámek), vstupné nesmí být zvýšeno bez úředního povolení, 2x měsíčně se musí promítat pro školy za režijní cenu atd. O měsíc později však Bio invalidů žádá úřady o změnu provozovny, neboť se nedohodli s živnostníky na pronájmu - vysoká cena, nutnost stavebních úprav atd. V žádosti navrhují prozatímní promítání v hostinci Dupačka ve Staré Lomnici (dnes čp. 815), kde nakonec proběhlo první filmové promítání Bia invalidů, a to 23. dubna 1921.

Více o historii kina - zde.

Nedílnou součástí zrekonstruovaného objektu je bezesporu nově otevřená KinoKavárna.

mail

Lomnice nad Popelkou

5. května 724, Lomnice nad Popelkou, 512 51

GSM:+420 725 834 840
+420 739 568 347
E-mail:kino@kislomnice.cz
Web:www.kino.kislomnice.czhttps://www.facebook.com/KinoLomnice/