Kulturní a informační středisko Riedelova vila Desná

Informační a kulturní středisko se nachází v historické budově Riedelova vila, která je situována ve středu města.

Jedná se o secesní stavbu z druhé poloviny 18. století zasazenou do prostředí Riedelova parku, která tvoří nezaměnitelnou dominantu města. Budova slouží v současnosti jako kulturní stánek města. Je zde umístěno kulturní a informační středisko, muzeum a městská knihovna. Konají se zde kulturní a společenské akce a akce města.

Infocentrum zajišťuje poskytování informací o okolí, možnostech ubytování, kulturním a sportovním vyžití.