Ždírec

Obec Ždírec leží asi 8 kilometrů jižně od Doks. Nachází se na úbočí Bořejova, mezi obcemi Okna a Blatce.

První zmínka o obci pochází z roku 1052, kdy kníže Břetislav udělil usedlíkovi Ždírce Obidovi povinnost platit poplatky kostelu ve Staré Boleslavi. V roce 1414 patřila ves k obci Houska, roku 1498 patřila část Ždírce ke zboží lipskému. Při prodeji Housky v roce 1615 si paní Bohunka Šénová z Gejzinku podržela právo na dvorec, který tu stál ještě v letech 1615 - 1634.

Z historických památek stojí v obci kostel sv. Jakuba a budova bývalé fary. Dokladem lidové architektury jsou chalupy č.p. 6, 20, 11. Usedlost č.p. 14 bývala před staletími poplužním dvorem, ze kterého zůstala jen nádrž na vodu mezi statky č. 9 a č.10.