Kostel sv. Petra a Pavla, Volfartice

Původní kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích byl postaven již v roce 1336. Ke konci roku 1781 byl ve zchátralém stavu zbourán.

V roce 1787 byl stavitelem Janem Václavem Koschem z Děčína postaven kostel nový. Při opravách v roce 1962 byly v pouzdře nalezeny záznamy z roku 1787 psané švabachovým písmem a několik starých mincí. Jsou uloženy v archivu v České Lípě.

Kostel je zasvěcen sv. Petru a Pavlu. Stojí na vyvýšeném místě vedle školy ve výšce 325 m nad mořem.

Volfartice

Volfartice, 471 12

Církevní památky
kostely