Tupadly

Obec Tupadly leží severně od Mělníka, při silnici vedoucí směrem na Dubou.

Samostatná obec Tupadly je poprvé připomínána již v roce 1363. Nachází se v údolí říčky Liběchovky, jejíž tok byl v minulosti využíván pro pohon mlýnů a pil. Dodnes se zde dochoval objekt mlýna a zbytek náhonu. Mlýnský rybník se však nedochoval. Z přelomu 18. a 19. století se v Tupadlech zachovala řada roubených a hrázděných domů a usedlostí. Nad obcí při silnici se nachází výklenková kaplička postavená nad pramenem při patě údolí.

V roce 1840 zahájil Antonín Veith, tehdejší majitel Liběchovského zámku, stavbu slavína v Tupadlech. Projekt se však podařilo dokončit až v roce 1873. Osmiboká stavba s hranolovou věží byla určena pro 24 bronzových soch vynikajících českých osobností. Nakonec však mnichovský sochař Ludwig von Schwanthaler zhotovil jen 8 soch. Ty jsou dnes umístěny v Národním muzeu v Praze.

Věž Slavína je již zdaleka patrná především při příjezdu do obce od Prahy a Mělníka. Areál je v současnosti v soukromém vlastnictví restituenta.

V roce 1936 až 1938 vedla hranice Čech a Sudet po hřebeni od Osinalického sedla k lesu Království a Tupadlům. V trase hranice je unikátně zachovalá část pohraničního opevnění Řopíky, včetně nedokončených staveb.

mail

Tupadly

Tupadly, 277 21

Telefon:+420 315 697 432
E-mail:ou.tupadly@tiscali.cz
Web:www.obec-tupadly.cz