Stvolínky

Obec Stvolínky leží jihozápadně od České Lípy.

První zmínka o obci pochází z roku 1197. Ves spravoval vladyka Hroznata, v letech 1358-1380 je jako majitel vsi připomínán Hynek z Klučova. Koncem 14. století byl na nedalekém kopci postaven hrad Ronov, sídlo jedné z větví pánů z Dubé. Ze 14. století také pocházejí zmínky o kostelu Všech Svatých, který je pokládán za jeden z nejstarších kostelů v Čechách. V roce 1505 byly Stvolínky povýšeny na městečko.

V 15. století získal Stvolínky i s Ronovem Vilém z Illbruka a poté rod Kurcpachů z Trachenburka, který je spravoval až do roku 1590. V té době se v městečku, které leželo na výhodném místě při silnici z České Lípy do Litoměřic, konaly významné trhy. V roce 1608 získal panství rod Hrzánů z Harasova, jehož představitel Zdeslav Hrzán koupil v roce 1623 od kravařských měšťanů pivovárenské právo a postavil zde pivovar.

Z kulturních památek se zde nachází kostel Všech Svatých, areál zámku, hřbitovní kaple sv. Justina, socha sv. Jana Nepomuckého nebo socha sv. Antonína.

mail

Stvolínky

Stvolínky, 471 02

Telefon:+420 487 868 257
E-mail:oustvolinky@iol.cz
Web:www.obec-stvolinky.cz